Ochrona danych osobowych w firmie Cancro

24 maja 2018 in Wiadomości ogólne

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i adres zamieszkania i/lub adres montażu.

Administrator danych osobowych

Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Cancro Łukasz Rak z siedzibą w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 2.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować na adres mailowy , jak też listownie na adres firmy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Współpraca z nami może wiązać się z potrzebą przekazania nam Państwa danych osobowych. Jest to niezbędne do kontaktowania się z Państwem, do zawarcia umowy/zamówienia i wystawienia faktury, windykacji należności, czyli prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. Otrzymane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Państwa informujemy.

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy korzystamy tylko z danych, bez których dana umowa nie może zostać wykonana.
Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będzie możliwości jej zawarcia z Państwem lub jej wykonania.
Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Udostępnianie danych osobowych

Nie udostępniamy innym Państwa danych poza niezbędnymi sytuacjami, w których nie można postąpić inaczej. Możemy je udostępnić innym odbiorcom takim jak: biuro rachunkowe, bank, kancelaria prawna, firmy kurierskie, organy publiczne tylko jeżeli jest to związane z wykonaniem usługi.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres sześciu lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

24 maja 2018 Wiadomości ogólne

Kategorie wiadomości centrum wiedzy:

Odwiedź nas: